Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com
Bảo hiểm nhân thọ, "đọc kỹ hướng dẫn trước khi... ký hợp đồng"

Bảo hiểm nhân thọ, "đọc kỹ hướng dẫn trước khi... ký hợp đồng"

Trong mọi tranh chấp với công ty bảo hiểm, khách hàng thường... sai! Bởi đơn giản, công ty bảo hiểm chuyên nghiệp hơn khách hàng. Nhưng những vụ tranh chấp gần đây cho thấy, khách hàng còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ đã mua bảo hiểm và ngược lại, các công ty bảo hiểm chưa tư vấn kỹ đã vội thu phí của khách hàng.