Hotline: 0911.529.669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Sở hữu trí tuệ

Các chuyên gia tư vấn pháp lý lĩnh vực sở hữu trí tuệ của PSP Legal giúp khách hàng có thể tìm ra giải pháp đối với các tình huống pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ. Chúng tôi giúp kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng của bạn có phải là đối tượng được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ hay không, thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tham gia giải quyết các tranh chấp, vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cam kết là người đồng hành đáng tin cậy, luôn bên cạnh để đảm bảo rằng quyền lợi của bạn đang được bảo vệ triệt để và tăng cường giá trị cho doanh nghiệp của bạn.  

Dịch vụ tư vấn pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ của PSP Legal bao gồm: 

- Đăng ký bản quyền tác giả

- Đăng ký chỉ dẫn địa lý

- Đăng ký nhãn hiệu

- Đăng ký sáng chế

- Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Nhượng quyền thương mại

- Khiếu nại sở hữu trí tuệ

- Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ

- Xử lý vi phạm