Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Hành chính

Vụ án hành chính phát sinh khi cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, hoạt động kiểm toán nhà nước.

 Căn cứ tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3, khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015, đối tượng khởi kiện vụ án hành chính bao gồm:

- Quyết định hành chính (là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính áp dụng với một hoặc một số đối tượng cụ thể)

- Quyết định hành chính bị kiện (là quyết định hành chính làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền và lợi ích hợp pháp hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân)

- Hành vi hành chính (là hành vi của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật)

- Hành vi hành chính bị kiện (là hành vi hành chính làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân)

- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc (là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình)

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức (là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức)

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây: 

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật 

+ Quyết định, hành vi của Toà án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức 

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực hành chính, PSP Legal đáp ứng nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp khi phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến hành chính và quyết định của cơ quan quản lý. Chúng tôi cam kết luôn là người bạn đồng hành của Khách hàng trên con đường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. 

Phạm vi công việc bao gồm: 

- Quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

- Quyết định xác định loại đất

- Xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

- Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý thị trường, môi trường

- Quy định giải quyết khiếu nại