Hotline: 0911.529.669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Hành chính

- Quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

- Quyết định xác định loại đất

- Xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

- Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý thị trường, môi trường

- Quy định giải quyết khiếu nại