Hotline: 0911.529.669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Hình sự

- Tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự

- Đại diện theo ủy quyền