Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Đầu tư

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý đầu tư, PSP LEGALcam kết là đối tác đáng tin cậy, đem lại sự an tâm cho khách hàng khi đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu cần thiết, đại diện cho khách hàng  làm việc với các bên liên quan, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, các chuyên gia của PSP LEGAL sẽ cung cấp các khuyến nghị và giải pháp để giảm thiểu rủi ro và xác định các bước pháp lý cần thiết để việc đầu tư được thực hiện một cách an toàn và hợp pháp.

Dịch vụ tư vấn đầu tư của PSP Legal

  1. Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài
  2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  3. Góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam
  4. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  5. Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
  6. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài
  7. Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam
  8. Tư vấn chuyển nhượng dự án
  9. Tư vấn quá trình hoạt động dự án