Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com
Một số lỗi thường gặp trong hợp đồng kinh tế và những gợi ý khắc phục

Một số lỗi thường gặp trong hợp đồng kinh tế và những gợi ý khắc phục

Có thể nói trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, hầu như không có chủ thể kinh doanh nào là không ký kết hợp đồng kinh tế (hay còn gọi hợp đồng thương mại). Hợp đồng kinh tế là cầu nối giữa các thương nhân - chủ thể kinh doanh với nhau trong hoạt động kinh doanh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung