Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com
MỘT SỐ LƯU Ý NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHO VAY TIÊU DÙNG

MỘT SỐ LƯU Ý NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHO VAY TIÊU DÙNG

Để bảo vệ tối đa quyền lợi cho người tiêu dùng (NTD) cũng như lường trước những hậu quả không đáng có, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đưa ra một số lưu ý cho NTD liên quan đến hình thức cho vay tiêu dùng này.