Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Có yếu tố nước ngoài

Dịch vụ tư vấn pháp lý có yếu tố nước ngoài của PSP Legal bao gồm: 

 - Lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại có yếu tố nước ngoài

- Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án các cấp

- Áp dụng pháp luật, tập quán giải quyết tranh chấp

- Thủ tục tống đạt

- Thu thập tài liệu, chứng cứ, hợp pháp hóa lãnh sự

- Thủ tục đặc biệt giải quyết tranh chấp