Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Đội ngũ nhân viên

Huyền Vũ

Huyền Vũ

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án ODA, quản trị nhân sự, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp, lao động và tranh tụng trong lĩnh vực dân sự, đất đai.

HỌC VẤN

  • Luật sư thuộc đoàn Luật sư Hà Nội
  • Thạc sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  • Cử nhân Phiên dịch Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ

KINH NGHIỆM

  • Trợ lý các Dự án ODA của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA Vietnam Office);
  • Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Chứng khoán SME;
  • Chuyên gia Nhân sự Tập đoàn Bảo Việt;
  • Luật sư Văn phòng Luật sư Trí Đức;
  • Kiểm soát tuân thủ / Luật sư nội bộ tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

CHUYÊN VIÊN KHÁC