Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Đội ngũ nhân viên

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại, đầu tư, xây dựng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Thạc sĩ Luật Quốc tế, Trường Đại học New South Wales, Australia
  • Cử nhân Luật Kinh tế ,Trường Đại học Luật Hà Nội

KINH NGHIỆM

  • Nguyên Phó Trưởng phòng Pháp chế – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng (HDMon Holdings)
  • Nguyên Phó Trưởng phòng Pháp luật Dân sự – Vụ Pháp luật Dân sự, Kinh tế – Bộ Tư pháp

CHUYÊN VIÊN KHÁC