Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Dự thảo Án lệ về tranh chấp lao động liên quan tới Thoả thuận Bảo mật thông tin

27/07/2023

Dự thảo Án lệ số 12/2023

TÌNH HUỐNG ÁN LỆ

Người lao động và người sử dụng lao động ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh về việc sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động không được làm công việc tương tự hoặc công việc cạnh tranh với người sử dụng lao động trong thời hạn nhất định, nếu có tranh chấp sẽ giải quyết bằng Trọng tài thương mại.

GIẢI PHÁP PHÁP LÝ

Trường hợp này, Tòa án phải xác định tranh chấp về thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh giữa hai bên là thỏa thuận độc lập với hợp đồng lao động, thuộc thẩm quyền của Trọng tài thương mại.

Tệp đính kèm


Bài viết khác

MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ LUẬT LAO ĐỘNG CẦN PHẢI CÓ TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ LUẬT LAO ĐỘNG CẦN PHẢI CÓ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong thời kỳ hội nhập và kỷ nguyên số, yếu tố cạnh tranh và rủi ro trong quản lý nhân sự ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế đặt ra phải tăng cường điều chỉnh, bổ sung các quy định nội bộ như Nội quy lao động, quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc… để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.