Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Đội ngũ nhân viên

Lưu Thu Hà

Lưu Thu Hà

CỐ VẤN CẤP CAO

Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp tại Việt Nam, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và tranh tụng trong lĩnh vực dân sự

Kiểm soát viên cấp cao – Viện Kiểm sát nhân dân


CHUYÊN VIÊN KHÁC