Hotline: 0911529669 | Email: psplegalhn@gmail.com

Đội ngũ nhân viên

Phan Hồng Mai

Phan Hồng Mai

CỐ VẤN CẤP CAO

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp tại Việt Nam, nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và tranh tụng trong lĩnh vực dân sự, hành chính, đất đai

  • Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường
  • Kiểm sát viên – Viện Kiểm sát nhân dân

CHUYÊN VIÊN KHÁC